Obowiązkowa certyfikacja dla istniejących jednostek fizycznych wytwórczych - Rynek Mocy

Obowiązek udziału w procesie mają wszyscy właściciele istniejących jednostek fizycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW.  Nieprzystąpienie do certyfikacji (obowiązkowej) ogólnej skutkuje możliwością nałożenia przez Prezesa URE kary administracyjnej na właściciela jednostki fizycznej wytwórczej, w wysokości do 5 % przychodu osiągniętego w poprzednim roku obrotowym.

 

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, również tych, którzy nie są objęci obowiązkiem uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej udzielonej przez Prezesa URE.

 

 Ponownie przypominamy, że od 3 do 12 kwietnia trwa przyjmowanie wniosków w ramach certyfikacji ogólnej, zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy.

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach prac Stowarzyszenia, gotowi jesteśmy  wesprzeć Państwa szczegónie w kwestii strategii dla jednostek planowanych: wytwórczych i magazynowych.