O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało powołane w roku 2006 w celu:

Działania na rzecz zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności poprzez promocję wykorzystania wysokowydajnych zasobów pracy, materiałów, energii i środowiska;

Wszechstronnego propagowania informacji i odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju;

Promocji i popierania rozwoju nowoczesnej infrastruktury.

Zarząd Stowarzyszenia:

mgr. Rafał Czaja - Prezes Zarządu
mgr. inż. Bolesław Mostowski - Wiceprezes Zarządu
mgr. Ewa Węglarz - Członek Zarządu

 

Wspólnie z firmą Procesy Inwestycyjne i we współpracy z liderami rynkowymi (m.in. PGE SA, Tauron SA, PSE SA, PGNiG SA, BASF, ABB, GE) jest współorganizatorem cyklu wydarzeń publicznych (debat i konferencji) poświęconych zagadnieniom z obszaru nowoczesnej gospodarki (energetyka, przemysł, budownictwo).

           

W latach 2009-2014 Stowarzyszenie w ramach działań statutowych wspierało organizacyjnie i logistycznie powołaną przez Ministra Gospodarki: Społeczną Radę Narodowego Programu Redukcji Emisji, przekształconą następnie w Społeczną Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Stowarzyszenie w ramach działań statutowych powołało niezależny think-tank: Instytut im. E. Kwiatkowskiego

Instytut zajmuje się badaniami nad gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki w ujęciu strategicznym. W ramach prac Instytutu opublikowano raporty poswiecone takim zagadnienieo jak:

  • Carbon leakage
  • Derogacja – wytyczne
  • Gaz łupkowy
  • Inwestycje Strategiczne
  • Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia gazowych mikroinstalacji kogeneracyjnych
  • Rola energetyki wiatrowej w wypełnianiu zobowiązań akcesyjnych Polski do 2020
  • Energetyka Prosumencka - możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego