Zmarł prof. K. Żmijewski. Głos rozsądku w energetyce

W nocy z 28 na 29 października odszedł prof. Krzysztof Żmijewski. Autorytet w dziedzinie energetyki. Wieloletni menedżer i naukowiec. Zwolennik głębokiego analizowania i przeciwnik politykowania. Głos zdrowego rozsądku, którego bardzo będzie brakować. Czytaj więcej

Transmisja online z debaty pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej”

Czytaj więcej

Debata pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej”

Debata pt.: „Polska koncepcja gospodarki niskoemisyjnej”

16.10.2015r., godz. 11:00-14:00

Sala ABC w Ministerstwie Gospodarki,

Pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa

 

Pojęcia „niska emisja” oraz „gospodarka niskoemisyjna” są często mylone w kontekście ograniczania emisji. Ten drugi termin jest jednak znacznie szerszy. Koncepcja Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Czytaj więcej

Transmisja online z debaty „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

Czytaj więcej

Debata pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

Debata pt.: „Perspektywy podniesienia komfortu energetycznego odbiorców”

18.09.2015r., godz. 11:00-14:00

 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Ul. Wspólna 30, Warszawa

Zapisy do bezpłatnego udziału: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszelkich informacji na temat wydarzenia udziela Barbara Gacia, e-mail: pr@proinwestycje.pl, tel. 609 250 800.

Czytaj więcej

26 czerwca 2015 transmisja na żywo konferencji NEUF 2015

Transmisja online debaty „Perspektywa rynków energii a unia energetyczna”

Debata „Perspektywa rynków energii a unia energetyczna”

„Perspektywa rynków energii a unia energetyczna”

20.05.2015r., godz. 11:00-14:00

Redakcja tygodnika „Polityka”, ul. Słupecka 6, Warszawa

Patronat merytoryczny: Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

 

Partner wydarzenia

 

 

Czytaj więcej

26 czerwca 2015 – XI Międzynarodowa Konferencja NEUF 2015

XI międzynarodowa konferencja NEUF 2015
pt. „Transformacja polskiej gospodarki poprzez energetykę i przemysł – efektywność, produktywność, dialog społeczny”
Warszawa, 26 czerwca 2015

Patronat merytoryczny: Społeczna Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki

 

Zapisy do bezpłatnego udziału: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Dopobrania:
Zarys programu konferencji

Przewidujemy, że tegoroczna konferencja NEUF zainaugurowana będzie przez Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera i Ministra Gospodarki oraz Jerzego Buzka, Przewodniczącego Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki. NEUF składać się będzie z czterech sesji, a każda z nich stanowić będzie dyskusję panelową z udziałem polskich i zagranicznych czołowych przedstawicieli środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

Wszelkich informacji na temat konferencji udziela Agnieszka Ferreira (manager ds. projektów firmy Procesy Inwestycyjne), e-mail: komunikacja@proinwestycje.pl, tel. 22 424 82 00.

 

Czytaj więcej

27 marca 2015 – III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej
„Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”
27 marca 2015, Warszawa

sala „Kinowa”, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, Warszawa

 

Cel konferencji: przygotowanie gospodarki kraju (firm i administracji) do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030.

 

Materiały po konferencji:

Galeria zdjęć
Program
Wyniki ankiety jakości
Wyniki ankiety merytorycznej

Prezentacje:

B. Wóblewska – Innowacyjność w Energetyce
T. Sierociński – Dynamiczne Zarządzanie Siecią WN
K. Żmijewski – Fundusz Darmowych Uprawnień
K. Żmijewski – Fundusz Modernizacji
K. Żmijewski – Dynamiczne Zarządzanie Przesyłem

Uroczystego otwarcia dokonali: Minister Infrastruktury i Rozwoju, Maria WasiakJanusz Piechociński, Wicepremier i Minister Gospodarki, oraz Jerzy Buzek, Przewodniczący Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki.

Czytaj więcej