Raporty Instytutu im. E. Kwiatkowskiego

 

Standardy opracowywania Raportów Stowarzyszenia na rzecz Efektywności ETA oraz Instytutu im. E. Kwiatkowskiego:

1.      Mecenas (Partner) raportu ma prawo do:

 • przedstawienia swojego stanowiska w kwestii, której dotyczy raport
 • uzyskania satysfakcjonującego go opisu w/w stanowiska w tekście raportu zawsze wtedy gdy występuje jako wyrażający tą opinię (autoryzacja)

 

2.      Mecenas (Partner) raportu akceptuje, że:

 • raport może przedstawiać inne szczegółowe opinie i punkty widzenia
 • raport może zawierać oceny autorów, a oceny te nie podlegają akceptacji (autoryzacji) Mecenasa/Partnera, choć powinny być z nim omawiane (dyskutowane)
 • celem podstawowym nie jest bezwarunkowe wsparcie punktu widzenia prezentowanego przez Mecenasa/Partnera lecz jest nim próba obiektywnej prezentacji poglądów i ich ocena z punktu widzenia interesu krajowej gospodarki zgodnego z wymogiem zrównoważonego rozwoju – Art. 5 Konstytucji-RP.

 

Opublikowane raporty:

 1. Zagrożenie problemem carbon leakage w Polsce
 2. Wytyczne do derogacji – Guidance document on the optional application of Article 10c of Directive 2003/87/EC
 3. Założenia do ustawy o zasadach realizacji infrastrukturalnych inwestycji strategicznych
 4. Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie
 5. „Plan Marshalla” dla elektroenergetyki czyli Krajowy Program Inwestycyjny
 6. Atlas Elektroenergetycznych Sieci Dystrybucyjnych w Polsce
 7. Rola energetyki wiatrowej w wypełnianiu zobowiązań akcesyjnych Polski do 2020 r.
 8. Odbudowa i rozbudowa sieci przesyłu i dystrybucji gazu w Polsce
 9. Rynek recyklingu zużytego sprzętu chłodniczego w Polsce
 10. Analiza możliwości i zasadności wprowadzenia mechanizmów wsparcia gazowych mikroinstalacji kogeneracyjnych – WSPARCIE ENERGETYKI ROZPROSZONEJ – ENERGETYKA SPOŁECZNA
 11. Energetyka prosumencka – możliwości i korzyści dla odbiorcy końcowego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>