Instytut im. E. Kwiatkowskiego


Instytut im. E. Kwiatkowskiego, to jednostka naukowo-badawcza zajmująca się badaniami nad gospodarką, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki. Nad jej programem merytorycznym czuwa prof. Krzysztof Żmijewski. Jednym z ważniejszych celów Instytutu jest podnoszenie świadomości społeczeństwa w obszarze rozwoju infrastruktury gospodarczej kraju, bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju rynku ze szczególnym uwzględnieniem zachowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Instytut im. E. Kwiatkowskiego zrealizował m.in. projekt „Akademia Młodej Polski” – cykl spotkań studentów z wybitnymi osobowościami, które odbywają się na Politechnice Warszawskiej. Instytut podjął się także misji powołania Koalicji dla Redukcji – wyjątkowej debaty dedykowanej przedstawicielom polskiego parlamentu. Instytut odpowiada także za tworzenie opracowań, analiz i ekspertyz z zakresu wdrażania efektywności energetycznej oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Instytut im E. Kwiatkowskiego funkcjonuje w ramach Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności – ETA, które zostało powołane w celu: działania na rzecz zwiększenia efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności poprzez promocję wykorzystania wysokowydajnych zasobów pracy, materiałów, energii i środowiska; wszechstronnego propagowania informacji i odpowiedniego działania w zakresie podnoszenia poziomu cywilizacyjnego Polski i jej regionów, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju; promocji i popierania rozwoju infrastruktury, w tym infrastruktury sieciowej.

Instytut im. E. Kwiatkowskiego współpracuje z polskimi i zagranicznymi ekspertami. Instytut im E. Kwiatkowskiego wspiera również Społeczną Radę do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, powołaną w 2012  r. przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka (dawniej Społeczną Radą Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, powołaną w 2009 r. przez Wicepremiera, Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka). Misją Rady jest dostarczenie niezależnej i wszechstronnej strategicznej wiedzy umożliwiającej realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju. Celem głównym jest optymalizacja procesu redukcji emisji jako podstawowego narzędzia ochrony klimatu. Celem uzupełniającym jest przekonanie społeczeństwa, co do zasadności działań na rzecz ochrony klimatu w ich optymalnym kształcie. Wizją Rady jest doprowadzenie do ograniczenia emisji CO2 w wielkości możliwej technicznie do osiągnięcia bez naruszenia bezpieczeństwa energetycznego Polski – zgodnie z założeniami Polityki Energetycznej 2030. Wsparcie logistyczne Rady zapewnia Stowarzyszenie ETA.

 

Zapraszamy do zapoznania się z raportami Instytutu im. E. Kwiatkowskiego

2 Odpowiedzi na Instytut im. E. Kwiatkowskiego

 • jarek mówi:

  W jednym z panstwa opracowan z maja 2012 na str 15 czytamy cyt: Polskie ciepłownie i elektrociepłownie, w 75% pracują na węglu kamiennym.
  Zgodnie z dyrektywą o emisjach przemysłowych przyjętą przez Parlament Europejski w lipcu 2010 r. branża ciepłownicza zyskała kilka lat na dostosowanie się do zaostrzanych norm emisji SO2, NOx i pyłów.
  jak wynika z nazwy dyrektywy nie mogła być przyjeta w lipcu 2010 roku. Nie została ona dotychczas zaimplementowana na grunt prawa polskiego. Chyba, że autorowi chodzi o inną dyrektywę. Jaką?

 • jarek mówi:

  cdn. Według pierwotnych założeń miały one zacząć obowiązywać
  od 2016 roku. Czasowe wyłączenie od stosowania nowych norm emisji jakie udało się wynegocjować stronie polskiej dotyczy istniejących instalacji o mocy do 200 MW mocy cieplnej, które co najmniej 50% ciepła użytkowego w postaci pary i ciepłej wody dostarczają do publicznych sieci ciepłowniczych będą mogły stosować stare standardy emisji SO2, NOx i pyłów będą mogły utrzymać do końca 2022 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>