Konferencja Power Ring 2017

Debata „Polski mix energetyczny” 7 listopada 2017

Debata „Energetyka poligonem innowacyjności” 12 października 2017

XIII Konferencja NEUF – New Energy User Friendly 4 lipca 2017 r.

26 maja 2017 – Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego

27 kwietnia 2017 r. – V Forum Gospodarki Niskoemisyjnej

15 marca 2017 r. Pakiet Zimowy – budowanie przewag konkurencyjnych czy zagrożenie dla Polski

15 grudnia 2016 r. XII Międzynarodowa Konferencja Power Ring

8 grudnia 2016 r. Konsultacje z młodym pokoleniem

23 listopada 2016 r. Smart Living